FANDOM


Muzyczna Kraina to drugi świat z gry Rayman 1.Panuje tu krajobraz złożony z instrumentów muzycznych. Pierwszy poziom to Bongo Hills, obszar stosunkowo blisko ziemi, ale także składa się z wielu platform wysokich.Następnie Rayman dociera do Presto Allegro,to wysokie miejsce składa się głównie z śliskich platform. Tutaj Betilla daje ci nową moc,a mianowicie helikopter, który pozwala ci się unosići szybowaćprzy użyciu włosów. Następny poziom to Heights Gong, zachmurzony poziom,w którym w niebie unosząsięmnisi podczas medytacji. W końcu Rayman trafia do poziomu,w którym musi walczyć z Mr.Sax'em. Rayman jest ścigany przez Mr Sax, a na końcu walczy z nim w jego legowisku, i pokonuje go. Mr Sax przechodzi do jego zmysłów i zaczyna tańczyć.